ورود به پشتیبانی نرم افزار

ورود به پشتیبانی میزبانی


 

گواهی امنیت محصول

گواهی امنیت محصول

آریانیک پس از 18 سال سابقه و شرکت در نمایشگاههای الکامپ و چندین هزار مشتری دولتی و خصوصی بزرگ تصمیم دارد تا در یک تغییر رویکرد ازین پس بطور منظم وضعیت مشتریان خود، که همه ازحساسیت برخورداند را بطور حضوری و با ملاقاتهای هماهنگ شده بازرسی نموده و از بهینه بودن عملکرد نرم افزار ها و سامانه های ایشان اطمینان حاصل کند. نگهداری و مراقبت از مشتریان که بزرگترین ثروت مادی و معنوی آریانیک هستند مهمترین رسالت ماست. همچنین تولید پلتفورم جدید نیز به انگیزه خدمت رسانی بهتر و برای بهبود ارتباط و بهره مندی مشتریان از آینده هوشمند است که گاهشمار آن در این سایت ، نبض تولد این سکوی قدرتمند را به نمایش گذاشته است.