ورود به پشتیبانی نرم افزار

ورود به پشتیبانی میزبانی


 

نحوه حذف و بازیابی پسورد دسترسی Root در سرور لینوکس

نحوه حذف و بازیابی پسورد دسترسی Root در سرور لینوکس

در سرور لینوکس، دسترسی root(root access)، به حساب کاربری ای اطلاق می شود که دسترسی کاملی به تمام فایل ها، برنامه ها و عملکردهای سیستم دارد. در این سرور، کاربران عادی و ابر کاربران مجاز به دسترسی به خدمات حساب کاربری rootاز طریق احراز هویت شدن به وسیله‌ی استفاده از یک رمز عبور هستند. در صورتی که کاربر معمولی نتواند رمز عبور خود را به خاطر بسپارد، یک ابر کاربر می تواند رمز عبور او را از ترمینال، مستقیماً بازنشانی کند. حال با این وجود اگر ابر کاربر رمز عبور خود را گم کند، چه؟ در این حالت باید رمز عبور گم شده قبل از بوت شدن در صفحه‌ی ورود بازیابی شود. ما در ادامه به شما نحوه‌ی انجام این کار را در سرور اختصاصی لینوکس، آموزش خواهیم داد.

نحوه حذف و بازیابی پسورد دسترسی Rootدر سرور لینوکس

شما برای حذف و بازیابی پسورد دسترسی Root‌تان در سرور لینوکس، می توانید از دو روش استفاده کنید. ما در ادامه‌ی مقاله این دو روش را برای شما شرح خواهیم داد.

 

استفاده از منوی Grub

برای بازیابی پسورد‌تان با استفاده از منوی Grub، مراحل زیر را دنبال کنید.

 

 • مرحله‌ی اول.در اولین مرحله، باید هاست لینوکس خود را مجددا راه اندازی (ریستارت) کنید.
 • مرحله‌ی دوم.پس از ریستارت کردن هاست، صفحه‌ی GRUBظاهر می شود. حال با فشار دادن کلید فلش رو به پایین و دکمه Enter، گزینه‌ی "*Advanced options for GNU/Linux" را انتخاب کنید.

 • مرحله‌ی سوم. حال دکمه‌ی eرا فشار داده تا دستورات (commands) را ویرایش کنید.

 

 • برای ویرایش کردن در این مرحله یا باید modifyکنید یا حالت "read-only" را به حالت "read-write" تغییر دهید. برای انجام این کار ابتدا خطی را که با "linux" شروع می شود پیدا کنید. حال به دنبال roبگردید و آن را به rwتغییر دهید. init=/bin/bashرا نیز به انتهای خط اضافه کنید.

 • مرحله‌ی چهارم.در ادامه‌ی بازیابی کردن پسورد rootدر سرور لینوکس، دکمه‌ی F10را فشار دهید. با این کار صفحه ای با یک اعلان (prompt) برای شما نمایش داده می شود.
 • مرحله‌ی پنجم.در این مرحله باید سیستم فایل rootخود را با استفاده از دستور زیر به حالت خواندن و نوشتن mountکنید.

 

mount-n -o remount,rw /

 

 

 • مرحله‌ی ششم.اکنون در مرحله‌ی آخر می توانید رمز عبور گمشده‌ی rootخود را با استفاده از دستور زیر بازیابی کنید.

 

passwdroot

 

پس از اتمام کار، تایپ کنید:

 

exec/sbin/init

 

این دستور شما را از promptخارج کرده و رایانه را ریستارت می کند.

 

استفاده از Live CD

با استفاده از CD/USBliveمی توان بازیابی رمز عبور دسترسی rootرا در سرور لینوکسانجام داد. برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید.

 

 • مرحله‌ی اول. ابتدا آخرین نسخه‌ی Ubuntuرا دانلود کرده و یک CD/USBliveقابل بوت از آن ایجاد کنید.

 

 • مرحله‌ی دوم.حال از صفحه نمایش داده شده "Try Ubuntu" را انتخاب کنید. این کار شما را به دسکتاپ Live CDمی رساند.

 

 • مرحله‌ی سوم.در ادامه ترمینال را باز کرده و دستور زیر را در ان تایپ کنید تا rootشود:

 

sudosu

 

 • مرحله‌ی چهارم. در این مرحله، محل پارتیشن هارد دیسک خود را با استفاده از دستور زیر پیدا کنید:

 

fdisk-l

 

 • مرحله‌ی پنجم. حال پارتیشن دیسک سخت سیستمی که باید بازیابی شود را با استفاده از دستور زیر mountکنید:

 

mkdir  /mnt/recover

mount  /dev/sda1  /mnt/recover

 

 

 • مرحله‌ی ششم.در این مرحله ما باید خود را در فهرست "mnt/recovery" زندانی کنیم. این بدان معنی است که ما وانمود می کنیم در سیستم فایل لینوکس معمولی هستیم. این کار به عنوان chrootingشناخته می شود و دستور آن نیز به صورت زیر است.

 

chroot  /mnt/recover

 

 

 • مرحله‌ی هفتم. در این مرحله از دستور زیر برای بازیابی رمز عبور root، سرور لینوکسخود استفاده کنید:

 

passwdroot

 

 

 • مرحله‌ی هشتم.پس از تکمیل فرایند بازیابی، با استفاده از دستور زیر، از chroot shellخارج شوید:

 

exit

 

 

 • مرحله‌ی نهم.پارتیشن rootرا جدا کرده و سپس از rootخارج شوید. در نهایت نیز سی دی liveرا برداشته و سیستم لینوکس خود را راه اندازی مجدد کنید.