ورود به پشتیبانی نرم افزار

ورود به پشتیبانی میزبانی


 

دستورات تغییر مالکیت فایل و فولدر ها در vps لینوکس

دستورات تغییر مالکیت فایل و فولدر ها در vps لینوکس

گاهی اوقات برای کاربران مختلف در vpsلینوکس، شما نیاز به تعریف سطوح دسترسی مختلفی دارید. گاهی اوقات شما نیاز دارید موارد خاصی را در مورد کاربران سرور خود تعیین کنید. مثلا، تغییر مالکیت یا تعیین مالکیت، یکی از همین موارد است که باید توسط ادمین مشخص شود. اگر شما قصد دارید در سرور مجازی لینوکس پوشه یا فایلی را قرار دهید که فقط یک کاربر خاص دسترسی مالکیتی به آن دارد، باید از یک سری دستور های ویژه استفاده کنید. شما با دسترسی ROOTمی توانید این فایل را در اختیار کاربر قرار دهید. یک دستور ساده برای انجام این کار وجود د ارد که در ادامه آن را با هم بررسی می کنیم.

چرا باید مالکیت فایل را در vpsلینوکس تغییر دهیم؟

قبل از پرداخت به دستورات تغییر مالکیت فایل در  vpsلینوکس، بیایید تا علت انجام این کار را با هم بررسی کنیم. هنگامی که شما یک vpsلینوکسایجاد می کنید، به کاربران مختلف دسترسی های متنوعی را ارائه می نمایید. این دسترسی ها می توانند ویژگی های متنوعی داشته باشند. هنگامی که شما قصد دارید تا یک کاربر را به عنوان مسئول فایل تعیین کنید، باید سطح دسترسی را به گونه ای تنظیم نمایید تا کاربر به عنوان مالک در لینوکس تعریف شود. در چنین حالتی کاربر می تواند برای فایل یا پوشه ایجاد شده تصمیم بگیرد. اگر کاربر سرور لینوکس شما به دسترسی محدود علاقه داشت، می تواند دسترسی دیگر افراد را به فایل مذکور، محدود نماید. برای شروع همه این مباحث، شما باید در ابتدا بتوانید دستور تغییر مالکیت را اجرا کنید.

دستور تعیین مالک فایل در لینوکس

برای تغییر مالکیت فایل در vpsلینوکس، یک دستور ساده وجود دارد. نام این دستور chownاست. دستور chwonبه صورت زیر عمل می کند:

Chown parameter user:group filename

سویچ های مختلفی به عنوان پارامتر این دستور تعریف شده اند. با استفاده از این دستور، شما سطح مالکیت پوشه یا فایل ایجاد شده را به userو groupمورد نظر اختصاص می دهید. هنگامی که شما این دستور را به صورت صحیح اجرا کنید، مالکیت فایل در اختیار کاربر و گروه مد نظر شما قرار می گیرد. البته، استفاده از سویچ های درست می تواند به شما در هنگام انجام این کار کمک کند. مثلا، سویچ –Rیکی از همین مقادیری است که شما می توانید آن را به عنوان پارامتر به دستور Chownبدهید. این پارامتر به صورت بازگشتی عمل می کند. یعنی هنگامی که شما Chown –R User:Goup Filenameرا بنویسید، می توانید 

مثال تعیین مالکیت فایل در سرور مجازی لینوکس

حال که دستور Chownرا به طور کامل برای شما شرح دادیم، نوبت به بررسی مثال برای آن می رسد. ساده ترین مثال خامی که می توان برای این دستور ارائه کرد در زیر آمده است. در این مثال شما از سویچ –Rاستفاده می کنید و مالکیت را تغییر می دهید .

Chown –R user:group foldername

البته، در صورت نیاز شما می توانید از هیچ پارامتری در این دستور استفاده نکنید. به مثال زیر توجه داشته باشید.

Chown user:group file a file b file c

در این مثال مالکیت سه فایل در vps لینوکس به یک کاربر خاص داده شده است. اگر شما قصد داشته باشید تا مالکیت یک فایل را در اختیار همه افراد قرار دهید، می توانید از دستور زیر استفاده کنید. در دستور زیر ما مالکیت فایل tarرا به همه افراد می دهیم تا بتوانند از آن استفاده کنند.

Chown nobody:nogoup tar

اگر شما قصد داشتید در vps لینوکسی خود مالکیت فایل ها و فولدر های مختلف را مورد بررسی قرار دهید، می توانید از دستور زیر هم استفاده کنید.

 

Ls -i