ورود به پشتیبانی نرم افزار

ورود به پشتیبانی میزبانی


 

قیمت کلیه پکیج‌های پورتال سازمانی و قراردادهای پشتیبانی، افزایش یافته‌اند

قیمت کلیه پکیج‌های پورتال سازمانی و قراردادهای پشتیبانی، افزایش یافته‌اند

 

بر اساس جلسات برگزار شده و موافقت پنج شرکت اصلی ارائه دهنده پورتال سازمانی تولید داخل، به دلیل هزینه‌بر بودن الزامات و ملاحظاتی که به دستور مرکز امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) ریاست جمهوری، برای بحث امنیت نرم افزارهای پورتال اعمال شده است؛ لایسنس کلیه پکیج‌های پورتال سازمانی (Full, +Full, ++Full, Dr.E) و همچنین قراردادهای پشتیبانی (وایت، دیاموند، بلک و بلاک+) از ابتدای اسفند سال جاری (1401)، برای مشتریان دولتی، افزایش قیمت داشته‌اند.