ورود به پشتیبانی نرم افزار

ورود به پشتیبانی میزبانی

شفاف سازی

شفاف سازی:

همانطور که در سایت aryanic.comقابل مشاهده است و جهت آسودگی خاطر مشتریان قدیمی فعلی و آینده شرکت و بدلیل احساس مسئولیت اخلاقی برای پاسخگوئی به ابهامات ذینفعان و بازار لازم است درخصوص شرکت نیافام و پورتال اسپیریت پورتال توضیحاتی ارائه گردد:

شرکت نیافام، مشتق شده دانش بنیان آریانیک است که در سال 97 توسط ریاست هیأت مدیره آریانیک و جمعی از کارمندان آموزش دیده شرکت، جهت تولید راهکارهای دانش بنیان ثبت شد و نرم افزار اسپیریت پورتال را به بازار عرضه کرده و موفق شد تعدادی از مشتریانی که بعضی نیازهای ایشان در آریانیک تأمین نشده بود را جذب و رضایت ایشان را تأمین نماید.

پورتال های اصلی آریانیک HighPortal(.Net)و HighPortal(j2ee)به موازات، بروزرسانی شده و تولید پلتفورم هوشمند اتوپیا آغاز گردید و تعدد زیاد مشتریان و حجم درخواستها بدینصورت با تسهیم بین دو شرکت مدیریت گردید تا بهترین نسخه حاصل گردد. لذا مشتریان گرامی می توانند با هرکدام از راهکارهای نیافام و آریانیک که نیازشان را بهتر پاسخگوئی می کند پورتال سازمانی خودرا راه اندازی نموده و در هر دو صورت از دانش، تجربه، مهارت و آموزشهای آریانیک برخوردار شده و هدف خدمت رسانی و رضایت مشتریست.

در لینک زیر میتوانید اطلاعاتی ثبتی شرکت را مشاهده نمایید.

https://sajar.mporg.ir/Company/CompanyDetail?cp=75849&cr=127089&crt=32

آریانیک و نیافام تنه تنومند و شاخه جوان درختی ارزشمند هستند که باعث افتخار ملی ایران می باشند هردو خوب و هردو دارای ویژگیها و مزایا و کاربردهایی ارزشمند هستند که انتخاب بین آنها وابسته به اولویتهای فنی و ارزشی مشتریان در خرید است. همکاران ما در هردو شرکت شبانه روز جهت تامین و خودکفائی کشور و دولت در خصوص خدمات دولت هوشمند الکترونیک و تحقق تحول دیجیتال کشور می کوشند و از هیچ تلاشی جهت مشعوف کردن مشتریان هوشمند فروگذار نمی نمایند.

امید است با توضیحات فوق الذکر آرامش خاطر مشتریان در عقد قرارداد با هردوشرکت تأمین گردیده و سپاس ما را جهت اعتماد و انتخاب هرکدام از راهکارها پذیرا باشید.