ورود به پشتیبانی نرم افزار

ورود به پشتیبانی میزبانی

کتاب های راهنما و فیلم های آموزشی

راهنما

دانلود راهنمای سیستم مدیریت محتوا

عنوان نگارش تاریخ انتشار حجم
راهنمای مگامنو ١ ١٣٩٥/٧/٢٠ ١ مگابایت
راهنمای گالری ریسپانسیو عکس ١ ١٣٩٥/٧/٧ ١ مگابایت
راهنمای گالری ریسپانسیو ویدئو ١ ١٣٩٥/٧/٧ ١ مگابایت
کتاب مرجع سیستم تولید و مدیریت وب سایت 12/8 1400/06/18 40 مگابایت
راهنمای مدیریت سبک ها (CSS Manager) ١ ١٣٩٠/١٢/٢٧ ٢ مگابایت
راهنمای پانل کاربر ١ ١٣٩٠/٠٧/١٧ ١ مگابایت
راهنمای امتیازدهی به محتوا ١ ١٣٩٠/٠٧/١٧ ١ مگابایت
کتاب راهنمای مدیریت تگ ها ١ ١٣٩٠/٠١/٢٠ ٢ مگابایت
کتاب راهنمای فرم ساز پیشرفته ٥ ١٣٩٣/٠٣/١٢ ٥ مگابایت
کتاب راهنمای گزارش ساز پیشرفته ٢ ١٣٩١/٠٧/٠٦ ٢ مگابایت