آریانیک ...
 
 
 

میز خدمت آریانیک

پیاده سازی خدمات سازمان ها به مردم و مخاطبین به صورت الکترونیک

میز خدمت

ارائه خدمت به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء سطح کیفی خدمات و رضایتمندی آنان از مهم ترین رویکردهای دستگاه های اجرایی کشور است که به استناد بخش نامه شماره 1538588 مورخ 07/09/96 سازمان اداری و استخدامی کشور به تمامی ارگان های دولتی و حکومتی ابلاغ شده است.

بنابراین دستور العمل و بر اساس کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع، خدمات مردمی و عمومی سازمان ها به صورت الکترونیک ارائه و استقرار میز خدمت الکترونیکی تحت سامانه های وب و دستگاه های ارتباطی قابل حمل هوشمند دردستور کار قرار گرفت.

پورتال سازمانی آریانیک، بستر مناسب، منعطف و کارآمد با ساختاری امن، سازمان ها را قادر می سازد تا با توسعه خدمات خود در بستر وب این مهم را به طور کامل پیاده سازی و مستقر کنند.

استفاده از زیر ساخت پورتال، ایجاد یک بستر تصمیم گیری برای مدیران و رضایتمندی حداکثری را برای ارباب رجوع و تعهد سازمانی کارکنان را به همراه دارد.

 

پیاده سازی بسته میز خدمت

میز خدمت استاندارد با 1 خدمت : 50,000,000 تومان

در صورت نیاز به خدمات بیشتر میتوانید از پکیج های ذیل استفاده شود:

  • 1- پکیج 5 تایی : 100,000,000 تومان
  • 2- پکیج 15 تایی : 300,000,000 تومان
  • 3- پکیج 25 تایی : 500,000,000 تومان

لطفاً جهت هماهنگی و سفارش هر یک از موارد خدمات جانبی با بخش فروش تماس حاصل فرمایید.