آریانیک ...

ثبت دامنه آریانیک

Domain Registration 1998-2022

ir / com / net / org / co / us / uk ...

Domain

تفاوت پسوندها

هر پسوند نشاندهنده زمینه کاری و محدوده فعالیت سایت یا صاحب آن Domain می باشد . در ذیل به شرح تعدادی ازآنها می پردازیم :

COM. ( به معنی Commercial ) این پسوند جزء متداولترین پسوندها می باشد و نشاندهنده این است که سایت ، مربوط به یک شرکت تجاری بین المللی است. امروزه این پسوند به قدری متداول می باشد که اکثر مردم تصورشان این است که تنها این پسوند وجود دارد و می بایست از طریق این پسوند Domain خود را ثبت کنند.

NET. ( به معنی Network ) و نشاندهنده شرکتهایی می باشد که در زمینه خدمات دهی سرویسهای اینترنت یا ISP فعالیت می کنند.

ORG. (به معنی Organization ) و نشاندهنده سازمانهای غیر دولتی می باشد.

IR. ( مخفف Iran ) پسوند کشوری.