ورود به پشتیبانی نرم افزار

ورود به پشتیبانی میزبانی

فرم درخواست همکاری

فرم درخواست همکاری حضوری
1-مشخصات فردی
نام : * نام خانوادگی : *
محل تولد : * تاریخ تولد :
شماره ملی : * شماره تماس : *
وضعیت تاهل : مجرد متاهل
پست الکترونیک : عکس :
نشانی : *
2-سوابق تحصیلی
شهر محل تحصیل نام واحد آموزشی تاریخ فارغ التحصیلی رشته تحصیلی / گرایش معدل مقطع تحصیلی
3-سوابق حرفه ای
نام سازمان / شرکت سمت از تاریخ تا تاریخ مجموع به ماه حوزه تخصصی / شرح وظایف
4-مهارت زبان خارجی
عنوان توانمندی(خواندن،نوشتن،مکالمه) میزان تسلط توضیحات
5-جوایز و افتخارات
عنوان مرجع صدور سال اخذ
6-گواهینامه های اخذ شده(عمومی،تخصصی)
عنوان میزان ساعت دوره مرجع صدور سال اخذ مدرک

متقاضی چه شغلی هستید؟ *
حقوق درخواستی تومان
سایر موارد
بارگذاری رزومه شخصی (اختیاری)