ورود به پشتیبانی نرم افزار

ورود به پشتیبانی میزبانی

کتاب های راهنما و فیلم های آموزشی

راهنمای پورتال سازمانی

دانلود راهنمای پورتال سازمانی آریانیک
عنوان نگارش تاریخ انتشار حجم
کتاب مرجع پورتال سازمانی آریانیک (ASP.NET) 12/8 1400/06/18 40 مگابایت
کتاب مرجع پورتال سازمانی آریانیک (Java) سطح مقدماتی 12/2 1394/09/13 ١٦ مگابایت
کتاب مرجع پورتال سازمانی آریانیک (Java) سطح پیشرفته 12/2 1394/09/13 13 مگابایت
راهنمای مدیریت داده ها (Data Manager) ٣ ١٣٩١/٠١/٢٦ ٦ مگابایت
راهنمای مدیریت سبک ها (CSS Manager) ١ ١٣٩٠/١٢/٢٧ ٢ مگابایت
راهنمای پانل کاربر ١ ١٣٩٠/٠٧/١٧ ١ مگابایت
راهنمای امتیازدهی به محتوا ١ ١٣٩٠/٠٧/١٧ ١ مگابایت
کتاب راهنمای مدیریت تگ ها ١ ١٣٩٠/٠١/٢٠ ٢ مگابایت
کتاب راهنمای فرم ساز پیشرفته ٤ ١٣٩١/٠٧/٠٣ ٣ مگابایت
کتاب راهنمای گزارش ساز پیشرفته ٢ ١٣٩١/٠٧/٠٦ ٢ مگابایت
کتاب راهنمای کارجاری پیشرفته ١ ١٣٨٩/٠٣/٠٦ ٢ مگابایت