ورود به پشتیبانی نرم افزار

ورود به پشتیبانی میزبانی
DNS Zone چیست؟

DNS Zone چیست؟

DNS ها نقش بسیار مهمی در مدیریت و کنترل وب سایت ها دارند، از این رو برای کنترل بهتر DNS ها، بخش هایی را با عنوان DNS Zone ساخته اند.

نحوه ساختن subdomain

نحوه ساختن subdomain

ساختن subdomain ها هم برای افرادی که دارای سایت هستند مهم می باشد. زیرا که کاربر خود را مستقیما به محلی که نیاز دارد خواهید رساند.