ورود به پشتیبانی نرم افزار

ورود به پشتیبانی میزبانی

مسئولیت اجتماعی

 

رسالت­ اجتمایی آریانیک

تاثیرات شرکت‌ها و سازمان‌ها و ضرورت پاسخگویی و تعهد در قبال آن­ها محور تعاریف رسالت­ اجتمایی است. لذا می‌توان گفت که مسئولیت اجتماعی یک شرکت عبارت است از: تعهد شرکت‌ها در کمک به توسعه اقتصادی پایدار از طریق همکاری با کارکنان، خانواده‌های آنها، جامعه محلی و کل جامعه. این تعهد به‌ منظور بهبود کیفیت زندگی به طریقی که برای کسب‌ و کار و توسعه اجتماعی و فرهنگی مؤثر واقع باشد ایجاد می­شود.

حوزه­ی فناوری اطلاعات، زیر ساخت توسعه كشور است و تقریباً هیچ صنعت و حرفه دیگری بدون ایجاد این زیر ساخت، توانایی ظهور و بالیدن ندارد؛ لذا مسئولیت اجتمایی شرکت­های این حوزه و کیفیت ایفای مسئولیتشان در تعیین سرنوشت کشور، نقش مهمی را رقم خواهد زد.

آریانیک به عنوان یكی از ارائه کنندگان زیرساخت حیاتی کشور، با همت و تلاش شبانه روزی متخصصان و كارشناسان خود می­کوشد،‌ علاوه بر خودکفائی در این حوزه­‌ی خاص و حیاتی، امكان فراهم سازی زمینه­‌های توسعه پایدار، توسعه عدالت اجتماعی و بهره­ مندی همه آحاد جامعه از خدمات الكترونیكی را محقق كند.

 

شرکت آریانیک تعهدهای مختلفی را برای حوزه‌های گوناگون تعریف کرده است که از جمله آن­ها می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • تعهد در قبال پیشروی با آخرین فناوری­های روز دنیا
  • تعهد در قبال سلامت محیط زیست
  • تعهد در قبال آموزش جوانان
  • تعهد در قبال فرهنگ­سازی در ایجاد کسب و کارحلال و پر برکت
  • تعد در قبال روح وروان و احساسات و امنیت انسان­ها
  • تعهد در قبال مشاوره­های انسانی و مطابق بر حقیقت
  • تعهد در قبال رعابت استانداردها و مفاهیم تخصصی
  • تعهد در قبال تأمین نیازهای مردم از طریق ترغیب دولت به سرویس­دهی دیجیتال و کمک به تحقق برنامه­های توسعه فناوری ارتباطات

 

 اصول مسئولیت اجتماعی شرکت آریانیک

تلاش كاركنان شرکت آریانیک با اعتلای روزافزون و توسعه خدمات فناوری اطلاعات به مردم، دولت و نظام حاکمیت كشورمان بوده و هست. آریانیک هفت اصل مهم را در مسئولیت اجتمایی خود قرار داده است که عبارتند از:

 

پاسخگویی:یعنی اینکه آریانیک باید پاسخگوی تأثیراتش در جامعه، اقتصاد و محیط‌­ زیست باشد.

شفافیت:بدین معنا که آریانیک باید واضح و دقیق سیاست‌ها، تصمیم‌ها و فعالیت‌هایش را بیان کند و تاثیرات قطعی و احتمالی آنها را نیز افشا کند.

رفتار اخلاقی:رفتار اخلاقی آریانیک باید بر اساس اصول اخلاقی، صداقت، برابری و درستی باشد.

احترام به منافع ذی‌نفعان:بدین معنا که آرانیک باید منافع و حقوق ذی‌نفعانش را محترم بشمارد و نسبت به آنها آگاهی داشته باشد.

احترام به حاکمیت قانون:آریانیک باید حاکمیت قانون را بپذیرد و مطابق با الزامات قانونی عمل کند.

احترام به هنجارهای رفتاری بین‌المللی:یعنی آرایانیک باید به هنجارهای رفتاری بین‌المللی، همچنان که به اصل حاکمیت قانون وفادار است، احترام بگذارد.

احترام به حقوق انسانی:آریانیک باید به حقوق بشر احترام بگذارد و هر دو جنبه اهمیت و جهانی بودن آن را به رسمیت بشناسد.